Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ANNOUNCEMENTΑγαπητοί/τές φίλοι/λες του ιστολογίου,

Για αρκετές ώρες το ιστολόγιο «Ο Ήχος της Απώλειας», όπως και χιλιάδες άλλα ιστολόγια στο Blogger και λογαριασμοί στο Tumblr, εξαφανίστηκε και αντικαταστάθηκε από την ιστοσελίδα του SCM Player. Κάποιοι εκμεταλλεύθηκαν την εμπιστοσύνη μας στον ανοικτό κώδικα και τις ικανότητές τους στην Πληροφορική για να εξυπηρετήσουν τις επιδιώξεις τους, ήτοι τη διαφήμιση της ιστοσελίδας τους. Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μπορείτε και οι ίδιοι να διαπιστώσετε, το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και το ιστολόγιο λειτουργεί πλέον κανονικά. Αν κάποιος μπορεί να προτείνει έναν άλλο αξιόπιστο music player, είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις. Εφιστούμε την προσοχή σας στην αποφυγή χρήσης του συγκεκριμένου player.

Ν.Γ. Λυκομήτρος


Dear friends of the blog,

For quite a few hours the “The Sound of Loss” blog, as thousands of other blogs on Blogger and Tumblr accounts, disappeared and was replaced by the SCM Player website. Certain people took advantage of our trust in open source codes and their IT competence to serve their own purposes, i.e. to advertise their website. We would like to inform you, as you can see for yourselves, that the blog is now fully operational. If anyone can recommend a credible music player, we are open to suggestions. We would like to draw your attention to avoid using this particular player.

N.G. Lykomitros
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: